Stichting Klachten, Geschillen en Toezicht Mondzorg

U bent hier:  Doel stichting

Doel stichting

1      De stichting heeft ten doel:

het (doen laten) behandelen van klachten en geschillen, alsmede het houden van toezicht op tandartsen, mondhygienisten, orthodontisten, kaakchirurgen en instellingen voor mondzorg,voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in ruimste zin van het woord.

2      De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a      het instellen van commissies die klachten en geschillen behandelen;

b      het instellen van commissie die toezicht uitoefenen;

c      het geven van voorlichting en informatie;

d      het (doen) verzorgen van publikaties door alle audio-visuele middelen;

e      het onderhouden van contacten met soortgelijke en verwante organisaties en overheidsinstellingen;

f      het verwerven van fondsen in het kader van de doelstelling;

g      alle overige wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden.

 

 

 

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login